DUYURULAR

?>

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Tarihi

23 Agustos-3 Eylül 2021

Ön Değerlendirme Sonucunun Açıklanması

06 Eylül 2021

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

10 Eylül 2021

Kesin Kayıt Hakkı Kazan Adayların Kesin Kayıt Tarihi

13 Eylül -17 Eylül 2021

Yedek Listelerin Açıklanması

20 Eylül 2021

Kesin Kayıtlar (Yedek Listeden)

21 Eylül- 23 Eylül 2021

 

 

PROGRAMLAR BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLARI

 

 

ANA BİLİM

DALI

YÜKSEK

LİS

KON

 

 

DOKTORA

KON

ÖZEL ŞARTLAR

Anatomi

4

1

Yüksek Lisans İçin: Biyoloji, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya 4 Yıllık Sağlık Yüksekokulu

Mezunu Olmak.

Doktora İçin: Anatomi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

.

Aile Danışmanlığı (Tezsiz)

II. Öğretim

5

 

 

Analitik Kimya

5

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

4

3

 

Biyokimya

 

3

 

Yüksek Lisans İçin: Eczacılık, Veteriner, Fen Fakültesi/Fen Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji,

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyokimya Bölümü Mezunu Olmak

Doktora İçin: Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veteriner Fak. Tıbbi Biyokimya, Biyoloji, Fizyoloji, Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fen /Fen Edebiyat Fak. Biyokimya, Moleküler

Biyoloji dahil birinde yüksek lisans Yapmış olmak.

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

5

 

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

5

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hemşireliği

2

 

Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak

 

Doğum ve Kadin Hastalıkları

Hemşireliği

5

5

.

Ebelik

3

2

Yüksek Lisans İçin: Ebelik Bölümü Mezunu Olmak

Doktora İçin: Ebelik Lisans/Yüksek Lisans Bölümü Mezunu Olmak

 

Farmakoloji

2

 

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.

 

Fizyoloji

5

 

 

Farmasötik Biyokimya

1

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu Olmak.

*Yatay geçiş kontenjanlarının 1 Yabancı uyruklu 1 TC Uyruklu öğrenci

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

5

 

Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak

 

Hemşirelik Doktora

 

3

Hemşirelik Esasları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

.

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji

1

4

Doktora İçin:* Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

 

Hayvan Besleme ve Beslenme

Hastalıkları

2

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

5

 

Doktora İçin:  Tıp Fakültesi Mezunu veya Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında

Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

 

Psikiyatri Hemşireliği

5

 

 

Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak

 

Tıbbi Parazitoloji

5

 

Tıp, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunu veya Biyoloji, Biyokimya, Moleküler

Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak

 

Protetik Diş Tedavisi

 

 

.

Sağlık Yönetimi

5

 

Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu Olmak

 

Sinirbilim

2

 

Adayların: Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak, Fizik, Kimya, Matematik,

Biyoloji, Psikoloji lie Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunu Olmak.

 

Tıbbi Biyoloji

5

 

Adayların: Biyoloji, Biyoloji ve Moleküler Biyoloji Mezun Olmak

 

Veteriner İç Hastalıkları

5

 

 

Veteriner Anatomi

 

 

 

Veteriner Dölerme ve Suni

Tohumlama

5

 

 

Veteriner Parazitoloji

5

 

 

Veterinerlik Fizyolojisi

5

 

 

Veterinerlik Farmakoloji

ve Toksikolojisi

5

 

Adayların: Veteriner, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Falültesi/Yüksekokulu

Mezunları Veya Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri

Mezunu Olmak

 

 

Başvuru Şartları

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ “SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ”NE GÖRE YAPILACAKTIR.

Başvuru Şartları

 (1) Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlara kabul edilebilecek adayların Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gereklidir. Buna göre:

 1.  Yabancı uyruklu olanların,
 2.  Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan T.C. vatandaşlığına ikinci uyruk olarak geçenlerin başvuruları “Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi” kapsamında değerlendirilir.

 (2) Yönergeye göre:

 1.   T.C. uyruklu olanların,
 2.   KKTC uyruklu olanların,
 3.   Çifte vatandaş olup uyruğu doğumla ilk uyruğu T.C. ya da KKTC olanların,
 4.   Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerden lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de ya da KKTC’de tamamlayanların,
 5.  Yabancı uyrukluyken T.C. vatandaşlığına geçenlerin başvuruları “Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi” kapsamında değerlendirilmez.

(3) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin, daha önce mezun oldukları lisans ya da yüksek lisans programı yurtdışında eğitim veren bir yükseköğretim kurumuysa, söz konusu kurumun YÖK tarafından tanınırlığı olmalıdır. Sağlık ile ilgili klinik alanlarda lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adaylardan, daha önce eğitim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından denk kabul edildiğine ilişkin “denklik belgesi”, sağlık ile ilgili klinik alanlar dışındaki alanlara başvuran yabancı uyruklu adaylardan ise YÖK’ün “tanınırlık belgesi” istenir.

 (4)  Yalnızca YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından alınmış olan diplomalar geçerli kabul edilir.

 (5) Yüksek lisans ve doktora programına başvurularda ALES puanı aranmamaktadır.

(6) Yüksek lisans programına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, herhangi bir yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmaz.  Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 

Başvuru Evrakları

 1. Başvurular online olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne yapılır (2) Başvurularda aşağıdaki belgeler

İstenmektedir.

(2) Başvurularda aşağıdaki belgeler istenmektedir:

a) Online başvuru formu, TIKLAYINIZ

b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı örneği (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

c) Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

ç) Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının resmi makamlarca onaylanmış sureti,

d) Enstitüler tarafından ihtiyaç duyulması halinde ek belgeler talep edilebilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

(1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın ana bilim / ana sanat dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurul kararı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü programlara başvuran adaylar lisans transkript notlarına göre sıralanırlar. Sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday asil olarak lisansüstü eğitime hak kazanırken aynı sayıda aday da yedek olarak ilan edilir.

(3) Enstitüler yalnız lisans / yüksek lisans not ortalamasına göre öğrenci kabul edileceği gibi Enstitü Yönetim Kurul Kararıyla lisans/yüksek lisans not ortalamasına ek olarak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuyla da değerlendirme yapabilir. Ek koşulların ne derecede değerlendirmeye alınacağı Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir.” maddesi gereğince 2021-2022 eğitim öğretim yılında Enstitümüz ana bilim dallarına alınacak yabancı uyruklu öğrencilere yazılı ve mülakat sınavı uygulanması durumunda değerlendirme kriterlerinin;

Yüksek Lisans için; yazılı sınav notunun %50’u, lisans not ortalamasının %30’u ile mülakat puanının %20’nun toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav notunun %70, lisans not ortalamasının %30’u olarak hesaplanır. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olmasına,

Doktora için; yazılı sınav notunun %50’u, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için not ortalamasının %30’u, lisans diploması ile başvuranlar için not ortalamasının %30’u ile mülakat puanının %20’nun toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav notunun %70, lisans not ortalamasının %30’u olarak hesaplanır. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen hükümet burslusu ve anlaşmalı yabancı uyruklu öğrenciler, gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla herhangi bir sınava tabi tutulmadan lisansüstü programa kabul edilirler.

(5) Özel yetenekle öğrenci kabul eden programlar için ilgili ana bilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekmektedir.

 

Kayıt

 (1)        Kayıtlar akademik yıl boyunca yapılır fakat ders kayıtları her dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2)          Kayıtlar için aşağıda belirtilen evraklar istenmektedir:

 1.  Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı sureti (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)
 2.  Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)
 3.  Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),
 4.  Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının resmi makamlarca onaylanmış sureti,
 5.  Öğrenim meşruhatlı vize veya İçişleri Bakanlığının belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim meşruhatlı vize istenmeyecek öğrenci statüsünde olduğuna dair belge.
 6.  Doktora programına başvuracak adaylar için yabancı dil sınav sonucu,
 7.  Türkçe bildiğini gösterir Türkçe yeterlilik belgesi,
 8.  Sağlık ile ilgili klinik alanlarda lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların YÖK’ten alınmış diploma denklik belgesi sunması gerekir.
 9.  Bu yönergede yer alan 8. maddenin 1. fıkrasının (i) bendindeki dışındaki alanlarda lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların daha önce öğrenim gördükleri kurumun YÖK tarafından tanındığını gösterir belge sunmaları gerekir. YÖK tarafından tanınmayan kurumlardan mezun olmuş adaylar lisansüstü programa kayıtları yapılmaz.
 10.  (g), (h) ve (i)  bentlerinde belirtilen belgeler eksik olması durumunda adayların şartlı kayıtları yapılır, (g) bendindeki belirtilen eksik belgeler için eğitim-öğretime başladıktan itibaren 2 yarıyıl ek süre verilir ; (h) bendindeki eksik belgeler için bu Yönerge’nin 10. maddesindeki hükümler uygulanır, (i) bendindeki eksik belgeler için kayıt yapıldıktan sonra 2 yarıyıl ek süre verilir ve ek süre sonunda denklik belgesi ve /veya yabancı dil belgesini getirmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 11.  (g) bendindeki eksik belgeler için verilen ek sürelerin hesabına kayıt dondurma süreleri dahil değildir.
 12.  Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından enstitülere Türkiye burslusu olarak yerleştirilen öğrencilere (g) bendi hükümleri uygulanmaz. Bu öğrencilerin kayıt zamanı veya kayıttan sonra sunacakları Türkçe yeterlik belgesi yabancı dil belgesi olarak değerlendirilir.
 13. Son altı ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf,

 

Türkçe Hazırlık

 1. Üniversitede %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan adaylar hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylardan: a) Yurt içinde veya yurt dışında %100 Türk dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans) mezun olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

(3) Programlara yerleştirilen adayların Türkçe yeterlikleri:

 a) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için yapılan Türkçe düzey sınavındaki başarı düzeyine,

b) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik belgesine,

c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe yeterlik belgesine,

d) Devlet yükseköğretim kurumlarından alınan Türkçe yeterlik belgesine göre belirlenir.

 (4) Türkçe yeterlik belgesine (B2 seviyesi ve üzerinde) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından Türkçe düzey sınavı yapılır. Türkçe düzey sınavından 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim öğretime başlar

(5) En fazla iki (2) yarıyıl içinde Türkçe dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Türkçe hazırlık eğitimi süresi eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(7) Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı tarafından Türkiye burslusu kapsamında enstitülere yerleştirilen öğrencilere yerleştirildikleri programın eğitim dili fark etmeksizin Türkçe yeterlilik şartı aranır.

 

Diğer Şartlar

 (1) Adaylar; diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, Yüksek lisans ve doktora programları için 3 program tercihi yapabilirler.

(2) Eğitim-öğretim açısından yabancı uyruklu öğrenciler de T.C. uyruklu öğrencilere uygulanan Yönetmeliğe tabidirler.

(3) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim Ücreti

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.07.2021 tarih ve 21 sayılı toplantı kararı gereğince öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir.

Doktora Programı

Öğrenim Ücreti               : Güz: 3.500    Bahar: 3.500               Olmak Üzere Yıllık: 7000,00TL

 

Yüksek Lisans Programı

 Öğretim Ücreti               : Güz: 3.000    Bahar: 3.000               Olmak Üzere Yıllık: 6000,00 TL