Başvuru İşlemleri

Başvuru İşlemleri

Adaylar başvuru süresi içinde https://cuyos.cumhuriyet.edu.tr/ adresinden önce sisteme kayıt yapıp daha sonra  "Öğrenci Girişi"nden   girişi yaparak  açık olan sınava başvuru yapabilirsiniz.

Aday başvuru formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.

Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma/işlem yapılmamalıdır.

Aday İşlemleri Hesabına sonraki girişlerde kullanıcı adı olarak söz konusu e-posta adresi kullanacaktır.

Aday başvuru formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayacağı göz önünde tutulmalıdır.

Başvuru formunu doldurup kaydeden adayın e-postasına Aday Numarası gönderilecektir.

Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sınavda hem de adayın SCÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

Aday numarası verildikten sonra, SCÜ ile yapılacak her türlü yazışmada “Aday Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ