Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 Liseyi Türkiye’de okudum ve çifte vatandaşlığım var. Uluslararası öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır” şeklindeki hüküm dolayısıyla, yabancı bir ülkede doğmuş ve çifte vatandaşlığınız bulunuyor olsa bile Türk vatandaşı sayılırsınız. Bu durumda liseyi Türkiye’de okuduysanız uluslararası öğrenci olarak yapacağınız başvuru geçersiz sayılır.

Ancak Türk vatandaşlığından çıkıp mavi kart sahibi olduğunuz takdirde başvuru yapabilirsiniz.

 

Türk vatandaşlığınız doğumla kazanılmış değil, sonradan edinilmiş ise vukuatlı nüfus kayıt örneği ile bu durumunuzu belgeleyerek Türkiye’de liseyi okumuş olsanız bile başvuru yapabilirsiniz.

 

Türk vatandaşıyım. Lisenin ilk iki yılını yabancı bir ülkede, son iki yılını Türkiye’de okudum. Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilir miyim?

YÖK esaslarına göre uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanabilmeniz için 1 Şubat 2013’ten önce liseye başladıysanız lisenin son üç yılını; 1 Şubat 2013’ten sonra liseye başladıysanız lise eğitiminizin tamamını yurt dışında okumuş olmanız gerekmektedir.

 

Türk vatandaşıyım. Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir liseden mezun oldum. Uluslararası öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim?

Evet, lise eğitiminizi yurt dışında tamamladığınız için başvuru yapabilirsiniz.

 

Doğumla Türk vatandaşıyım. Türkiye’deki yabancı bir liseden mezun oldum. Uluslararası öğrenci kontenjanından başvuru yapabilir miyim?

Lise eğitiminizi Türkiye’de tamamladığınız için başvurunuz geçersiz sayılır.

 

Liseyi Türkiye’de okudum. Çifte vatandaşlığım var. Türk vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptım. Ancak henüz süreç bitmedi. Başvuru sürecinde halen Türk vatandaşı olmam bir sıkıntı yaratır mı?

Başvuru yaptığınız tarihte Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinin tamamlanmış ve mavi kart sahibi olmuş olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılır.

 

KKTC uyrukluyum ve GCE A Level sonuçlarım yok. SAT veya ACT sınav sonucu ile başvuru yapabilir miyim?

KKTC’de lise eğitimini tamamlamış bir öğrencinin uluslararası öğrenci kontenjanından başvurması için öncelikle GCE A Level sonuçlarında ilanda belirtilen minimum puana sahip olması gerekmektedir. Bu durumda SAT veya ACT ile yapacağınız başvuru geçersiz sayılır.

 

CÜYÖS (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul  Sınavı) Nedir?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (CÜYÖS), Üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. CÜYÖS sınavı sonucu ile  adaylar yalnızca ön lisans ve lisans programına başvurabilirler. Bu sınav Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  (SCÜ) tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından da lisans ve ön lisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir.

Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular CÜYÖS’ün internet adresinden (http://cumhuriyet.edu.tr) yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

CÜYÖS sınavı online olarak düzenlenen bir sınav değildir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi CÜYÖS -2020 sınavını Türkiye'de ve diğer ülkelerde kendisi ya da yetkili acenteleri vasıtasıyla tek oturumluk sınıf içi sınavları ile düzenlemektedir.

Adaylar CÜYÖS puanı ile hem Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin hem de CÜYÖS puanını kabul eden Türkiye’deki diğer üniversitelerin fakültelerince açılan lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapabilmektedirler.

 

CÜYÖS için başvuru koşulları nelerdir?

 A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

 b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,başvuruları kabul edilir.

B) Başvuran adaylardan,

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

 

CÜYÖS için başvuru işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Sınav başvuru işlemleri yurt içinden ve yurt dışından CÜYÖS’ün http://iso.cumhuriyet.edu.tr/ internet adresinden yapılmaktadır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru için öncelikli olarak adayların http://iso.cumhuriyet.edu.tr/ adresinde yer alan CÜYÖS Sınav başvuru ücretlerini yatırmaları sonrasında ise http://iso.cumhuriyet.edu.tr/ web adresinde bulunan  “Online Başvuru” sekmesine yer alan CÜYÖS Sınav Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini tam olarak yatırmayan adayların Başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formunu doldururken: Formda girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık, cepheden ve son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4,5 x 6 cm boyutlarında) olması gerekmektedir

Başvuru süresi içerisinde başvuru ücretini yatırarak CÜYÖS’ün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve Aday Sistem Giriş Şifresi verilecektir. Aday Numarası ve Sisteme Giriş Şifresi hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın CÜYÖS ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

Yurtdışında acenta olan merkezlerde başvurular ilan edilen acentalar aracılığıyla alınacaktır.

 

CÜYÖS’e başvuracak adaylar Sınav Ücretinin nasıl yatıracaklar?

CÜYÖS’e başvuracak adaylar, CÜYÖS’e girecekleri sınav merkezinin bulunduğu bölge için belirlenen sınav ücretini başvuru süresi içinde Havale/EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki vb. kesinlikle gönderilmemelidir.

 

•CÜYÖS sınavı için yatırılan ücretlerin iadesi var mı?

 Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

 
CÜYÖS sınavı ne tür sorulardan oluşmaktadır?    

 CÜYÖS - Temel Öğrenme Becerileri Testi (80 Soru), içerikleri aşağıda belirtilmekte olup adayların soyut ve analitik düşünme, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme, grafik okuma, matematik ve geometri bilgilerini kullanmayı gerektiren sayısal yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. Soruların içeriği;

•             30 soru matematik

•             10 soru genel yetenek

•             10 soru geometri

•             10 soru matematik alan bilgisi

•             20 soru harf, sayı ve şekil ilişkileri

     Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru  bulunmayacaktır. Sorular Türkçe, İngilizce ve gerek görülen diğer dillerde hazırlanacaktır. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır.

 

CÜYÖS kaç dilde uygulanmaktadır?

CÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce ve gerekli görülen diğer lisanlarda hazırlanacaktır.

 

•CÜYÖS Sınav Giriş Belgesi nereden alınacaktır?

 Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri bina ve salon bilgileri 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren CÜYÖS internet adresinden (http://iso.cumhuriyet.edu.tr/) ilan edilecektir.

     10 Nisan 2020 tarihinden sınava gireceğiniz güne kadar CÜYÖS  sınavına gireceğiniz ülke, şehir, merkez, sınıf ve sınav saatine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Sınava Giriş Kartı"nızı   http:// http://iso.cumhuriyet.edu.tr/ web sayfasında yer alan "Sınava Giriş Belgesi Alma" sistemi üzerinden  T.C./Y.U. numaranızı  kullanarak alabilirsiniz.

 

Sınav günü adayların yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belgeler nelerdir?

 Adayların sınava girmeden önce mutlaka sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini yukarıdaki web sitesinden kontrol etmesi Sınav Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları, Sınava Giriş Kartlarını sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav Başvuru Formu ve Sınava Giriş Kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sınava girerken adayların, 2020 CÜYÖS Sınav Başvuru Formu’nu, Sınav Giriş Belgesi’ni, Başvuruda kullandığı Kimlik Kartı, Pasaport (İkamet Tezkeresi) yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında hesap ve databank fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar.

Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 

Soru kitapçığı ve cevap kağıdında dair dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdı’nda, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer cevap kağıdı işaretleme kurallarına uygun işaretlenmemişse o soru için verilen cevap yanlış sayılır. Cevapların “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez.

CÜYÖS puanı nasıl hesaplanır?

 Sorular çoktan seçmeli test olarak hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Adayların CÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri testinde her bir soruya verdikleri cevap değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir.

CÜYÖS sonuçları nereden öğrenilebilir?

 Sınav sonuçları sadece Sivas Cumhuriyet

Üniversitesinin web sayfasından 05 Haziran 2020 tarihinden ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin belgelerini http://iso.cumhuriyet.edu.tr/ sayfasından T.C./Y.U numaraları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.  Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenir. 

CÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi nedir?

 CÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

 

CÜYÖS sonucuna göre yerleştirilmeler nasıl yapılmaktadır?

 Adayların başvurularının değerlendirilmesi CÜYÖS puanı dikkate alınarak yapılır.

 

Ülke kontenjanı nedir, ne şekilde uygulanıyor?

 Ülke kontenjanı %20’dir. Bir programa 5 kişi alınacak ise bir ülkeden ancak 1 kişi girebilir. 10 kişi alınacak ise aynı ülkeden 2 kişi girebilir.

 

Ülke kontenjanında sisteme girdiği uyruk mu geçerli oluyor?

 Sisteme girdiği uyruk geçerlidir. Kayıt sırasında bunu belgeleyemez ise kayıt yapılmaz. 

 

Ülkemdeki bir eğitim danışmanlık acentesi/şirketi, belirli bir ücret karşılığında üniversiteniz tarafından benim adıma başvuru yapma ve/veya sunma yetkisine sahip olduklarını belirtti. Yabancı ülkelerde temsilcileriniz olduğu doğru mu?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin başvuru sürecinde Türkiye'de ve yurtdışında hiçbir özel veya kamu kurum, kuruluş, acente veya şirket ile işbirliği yapmadığını lütfen unutmayınız. Lütfen aksini iddia eden hiç kimseye güvenmeyin ve başvurunuzun teslim edilmesini tehlikeye atabileceğinden herhangi bir ödeme yapmayın. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayınız.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin eğitim dili nedir?

Sivas Cumhuriyet’nin eğitim dili Türkçedir. 

 

 Adayların Türkçe yeterlilik düzeyi nasıl belirleniyor?

 a) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlay

b)Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Sınavlardan en az C1 düzeyi puan alan adaylar öğrenimlerine başlar. Bu sınavlar dışındaki Türkçe yeterlik belgelerinin eşdeğerliği konusunda Senato yetkilidir.

c) A1, A2, B1 düzeyi puanı olan adayların kayıtları yapılarak Türkçe eğitimi almak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve kendi imkanları ile eğitim gören öğrencilere Türkçelerini bu sure zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre verilir. Bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca belgelendirdikleri takdirde öğrenimlerine başlarlar. Aksi takdirde kayıtları silinir.

d) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.

e) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar istemeleri halinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin açmış olduğu Türkçe Dil Kurslarına devam edebilirler.

f) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Türkçe hazırlık dersleri veriliyor mu?

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilerimize Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTÖMER) tarafından Türkçe hazırlık dersleri verilmektedir.

 

Türkçe Dersleri Hakkında Genel Bilgiler

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi kursu, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) çerçevesinde dil seviyeleri dikkate alınarak A1-A2  (Temel Seviye), B1-B2  (Orta Düzey) ve C1 (İleri Düzey) olmak üzere 5 kur halinde yapılandırılmıştır.

Beş kuru başarıyla bitiren bir öğrenci, okuma, konuşma, dinleme ve  yazma becerisi elde etmiş olmaktadır.

Dersler, görsel, işitsel ve yazılı malzemeler eşliğinde daha etkin işlenerek öğrencinin Türkçeyi kolayca öğrenmesi,  ödev ve projelerle geliştirmesi sağlanmaktadır.

Kurslara başlamadan önce “seviye belirleme sınavı” yapılmaktadır. Sınav sonucu dört ay geçerlidir.

Kur belirleme sınavı sonucuna rağmen, öğretim elemanı, gerekli gördüğünde öğrencinin kurunu müdürün onayıyla değiştirebilir.

Derslere % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan kursiyer dönem sonu sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır.

             Kur Becerileri

 A-1 Kuru: Öğrenci, günlük hayatta, basit cümlelerle iletişim kurabilir, kendini veya başkasını tanıtabilir.

 A-2 Kuru: Öğrenci, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili basit cümleler ve terimler kullanarak iletişim gerçekleştirebilir.

 B-1 Kuru: Belli düzeydeki Türkçe metinleri okuyup anlayabilir. Basit ve birbiriyle bağlantılı cümleler kurabilir, yaşadığı olayları anlatabilir.

 B-2 Kuru: Zor metinlerin ana fikrini anlayabilir, alanıyla ilgili terimleri bilir ve bu terimleri kullanarak bir konuda düşüncelerini ifade edebilir. Güncel bir soruyu olumlu ve olumsuz şekilde cevaplayabilir.

 C-1 Kuru: Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve özetleyebilir. Zorlanmadan akıcı ve hızlı bir şekilde kendini ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında etkili bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konuları açık, planlı ve ayrıntılı bir şekilde anlatabilir. 

 

SCÜ TÖMER tarafından verilen Türkçe derslerinin ücretleri nedir?

 Bir kur ücreti 2000 TL (yaklaşık 200 Amerikan Doları) olup talepte yeterli sayıya ulaşıldığında her kurs döneminde her kurdan sınıf açılmaktadır. Öğrencilerin C1 düzeyine ulaşabilmeleri için 5 kur ders almaları gerekmektedir.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kontenjanlarına öğrenci yerleştirmelerinde başka üniversitelerin puanları kullanılabiliyor mu?

 Evet diğer devlet üniversiteleri tarafından düzenlenen YÖS sınavı sonucu aldıkları puanlar kullanılabilmektedir. Diğer Devlet Üniversiteleri tarafından düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (YÖS) Sınav sonuçlarına 0,8 kat sayısı uygulanacaktır.

 

CÜYÖS sonucunu hangi üniversiteler kabul etmektedir?

 CÜYÖS sonucu Türkiye’de bulunan pek çok üniversite tarafından kabul edilmektedir. Tam liste web sayfamızdan ilan edilecektir. ( http://iso.cumhuriyet.edu.tr/)

Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların CÜYÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. (Adayların CÜYÖS veya diğer devlet üniversiteleri tarafından düzenlenen YÖS  sınavından en az 50 puan almış olması gerekmektedir.) Özel Yetenek Sınav tarihleri ve koşulları İlgili birimler tarafından web sayfalarından ilan edilecektir.

NOT:  Bu bilgilendirmede yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

 


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1676520234
ALMANYA11190030
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN893900128
BANGLADEŞ70007
BELÇİKA03003
BENİN10001
BULGARİSTAN1030013
BURKİNA FASO20002
BURMA1030013
BURUNDİ11002
CAD951300108
CEZAYİR640010
CUBİTİ990119
DANİMARKA32005
ENDONEZYA785000128
ERİTRE10001
ETİOPYA2684139
FAS42270069
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER10001
FİLİSTİN6170068
FRANSA480012
GABON23160039
GAMBİA20002
GANA21003
GİNE1200012
GİNE BİSSAU10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ40004
HİNDİSTAN41005
HOLLANDA390012
IRAK734600119
İRAN8310200185
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN51006
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN814920132
KENYA31004
KIRGIZİSTAN870015
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR22120034
KONGO20002
KOSOVA21003
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA40004
LÜBNAN71008
MADAGASKAR10001
MALAVİ01001
MALİ71008
MISIR1404600186
MORİTANYA1050116
MOZAMBİK01001
NEPAL12003
NİJER30003
NİJERYA1210013
ÖZBEKİSTAN1642022
PAKİSTAN1460020
ROMANYA01001
RUANDA21003
RUSYA1130014
SENEGAL1013014
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13662115214
SRİ LANKA10001
SUDAN2554500300
SURİYE33718761531
TACİKİSTAN10001
TANZANYA14240038
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS11002
TÜRKİYE18010820290
TÜRKMENİSTAN10270037
UGANDA80008
UKRAYNA02002
URDUN981300111
YEMEN7190080
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001