Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürebilecek maddi imkana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla;

a) Yabancı Uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler ile bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), (Türkiye'de ikametgah edip, uzaktan eğitim yoluyla yurtdışından alınmış diplomalar başvuruda kabul edilmez. )

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

e) Türkiye'de herhangi bir ortaöğretimden mezun olup, sonradan yurtdışında tekrardan ortaöğretim okuyan adayların başvuruları kabul edilmez.

 

(2) Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1 inci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e) Fikir ve eylemleri ile TC aleyhine faaliyette bulunmuş veya TC vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle TC Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların, başvuruları kabul edilmez.

g)İlk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye'de herhangi bir ortaöğretimden mezun olup, sonradan yurtdışında tekrardan ortaöğretim okuyan adayların başvuruları kabul edilmez.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

 

 

Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,
 2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. Başvuru koşullarının 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (4. maddedeki şartları sağlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya başvuru koşulları 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
 6. Yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

 

 

Önemli Notlar

 1. Değerlendirme, yerleştirme ve kontenjanların doldurulması tümüyle Sivas Cumhuriyet  Üniversitesi’nin yetkisindedir.
 2. İlanda yer alan diplomalar / sınavlar dışındaki yurt içi/yurt dışı lise diploması ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvurular internet üzerinden alınacak, posta ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerinin aslı kayıt sırasında istenecektir. Başvuru sırasında verdiği bilgilerle kayıt belgeleri arasında uyuşmazlık bulunan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 5. Başvuruda kullanılan e-posta ve telefon numarasının adayın kendisine ait ve aktif olarak kullanılıyor olması gerekmektedir. Gerekli hallerde bu kanallarla bilgilendirme yapılacaktır.
 6. Tercih edeceğiniz bölümlerin ön lisans (eğitim süresi 2 yıl) veya lisans (eğitim süresi en az 4 yıl) programları olup olmadığına ve özel koşullarına dikkat etmeniz önemlidir.
 7. Bir programa yerleştirilmiş öğrencilere vize işlemleri için, talep etmeleri durumunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Kabul Mektubu verilecek veya adreslerine gönderilecektir.


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1676520234
ALMANYA11190030
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN893900128
BANGLADEŞ70007
BELÇİKA03003
BENİN10001
BULGARİSTAN1030013
BURKİNA FASO20002
BURMA1030013
BURUNDİ11002
CAD951300108
CEZAYİR640010
CUBİTİ990119
DANİMARKA32005
ENDONEZYA785000128
ERİTRE10001
ETİOPYA2684139
FAS42270069
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER10001
FİLİSTİN6170068
FRANSA480012
GABON23160039
GAMBİA20002
GANA21003
GİNE1200012
GİNE BİSSAU10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ40004
HİNDİSTAN41005
HOLLANDA390012
IRAK734600119
İRAN8310200185
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN51006
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN814920132
KENYA31004
KIRGIZİSTAN870015
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR22120034
KONGO20002
KOSOVA21003
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA40004
LÜBNAN71008
MADAGASKAR10001
MALAVİ01001
MALİ71008
MISIR1404600186
MORİTANYA1050116
MOZAMBİK01001
NEPAL12003
NİJER30003
NİJERYA1210013
ÖZBEKİSTAN1642022
PAKİSTAN1460020
ROMANYA01001
RUANDA21003
RUSYA1130014
SENEGAL1013014
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13662115214
SRİ LANKA10001
SUDAN2554500300
SURİYE33718761531
TACİKİSTAN10001
TANZANYA14240038
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS11002
TÜRKİYE18010820290
TÜRKMENİSTAN10270037
UGANDA80008
UKRAYNA02002
URDUN981300111
YEMEN7190080
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001