Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürebilecek maddi imkana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla;

a) Yabancı Uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler ile bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), (Türkiye'de ikametgah edip, uzaktan eğitim yoluyla yurtdışından alınmış diplomalar başvuruda kabul edilmez. )

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

e) Türkiye'de herhangi bir ortaöğretimden mezun olup, sonradan yurtdışında tekrardan ortaöğretim okuyan adayların başvuruları kabul edilmez.

 

(2) Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1 inci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e) Fikir ve eylemleri ile TC aleyhine faaliyette bulunmuş veya TC vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle TC Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların, başvuruları kabul edilmez.

g)İlk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye'de herhangi bir ortaöğretimden mezun olup, sonradan yurtdışında tekrardan ortaöğretim okuyan adayların başvuruları kabul edilmez.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ