Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

Kayıt sırasında öğrencilerden şu belgeler istenmektedir: 

1) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ‐ (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe Tercümesi)

2) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ‐T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınan diplomalar ile not ortalamaları lise diplomasında yazanlar hariç, ‐(Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe Tercümesi)

3) CÜYÖS Sınav sonuç belgesi ‐Diğer sınav sonuçları ile başvuran adayların sınav sonuç belgelerinin imzalı ve onaylı yada Noter onaylı olması gerekmektedir.

4) Pasaportun/Kimliğin/Mavi Kartın Fotokopisi (Uyruğundan biri T.C. Olanlardan ayrıntılı Nüfus Kayıt Örneği)

5) Banka Dekontu, Kayıt esnasında Öğrenci Numarası öğrenildikten sonra katkı payı/öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösterir dekont ‐Türkçe Öğrenmek üzere ilgili programlarından izinli sayılacak öğrencilerde Fakülte/Meslek Yüksekokullarındaki programlarının katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

6) 4 adet vesikalık fotoğraf,

7) Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi durum belge veya taahhütname.  

8) Kabul mektubu.

9) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin fotokopisi, (Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.) ‐Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde (T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı.) veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

10)Denklik Belgesinin Aslı, ‐Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış  Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı. Denklik belgesinin başvuru esnasında teslim edilememesi durumunda, öğrencinin kayıt işlemleri bittikten sonra en kısa sürede öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca denklik işlemlerinde adaylardan “Apostille” onaylı diploma istenmektedir.

 

 

 


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ