Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

Kayıt sırasında öğrencilerden şu belgeler istenmektedir: 

1) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ‐ (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe Tercümesi)

2) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ‐T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınan diplomalar ile not ortalamaları lise diplomasında yazanlar hariç, ‐(Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe Tercümesi)

3) CÜYÖS Sınav sonuç belgesi ‐Diğer sınav sonuçları ile başvuran adayların sınav sonuç belgelerinin imzalı ve onaylı yada Noter onaylı olması gerekmektedir.

4) Pasaportun/Kimliğin/Mavi Kartın Fotokopisi (Uyruğundan biri T.C. Olanlardan ayrıntılı Nüfus Kayıt Örneği)

5) Banka Dekontu, Kayıt esnasında Öğrenci Numarası öğrenildikten sonra katkı payı/öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösterir dekont ‐Türkçe Öğrenmek üzere ilgili programlarından izinli sayılacak öğrencilerde Fakülte/Meslek Yüksekokullarındaki programlarının katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

6) 4 adet vesikalık fotoğraf,

7) Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi durum belge veya taahhütname.  

8) Kabul mektubu.

9) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin fotokopisi, (Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.) ‐Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde (T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı.) veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

10)Denklik Belgesinin Aslı, ‐Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış  Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı. Denklik belgesinin başvuru esnasında teslim edilememesi durumunda, öğrencinin kayıt işlemleri bittikten sonra en kısa sürede öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca denklik işlemlerinde adaylardan “Apostille” onaylı diploma istenmektedir.

 

 

 


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1676520234
ALMANYA11190030
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN893900128
BANGLADEŞ70007
BELÇİKA03003
BENİN10001
BULGARİSTAN1030013
BURKİNA FASO20002
BURMA1030013
BURUNDİ11002
CAD951300108
CEZAYİR640010
CUBİTİ990119
DANİMARKA32005
ENDONEZYA785000128
ERİTRE10001
ETİOPYA2684139
FAS42270069
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER10001
FİLİSTİN6170068
FRANSA480012
GABON23160039
GAMBİA20002
GANA21003
GİNE1200012
GİNE BİSSAU10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ40004
HİNDİSTAN41005
HOLLANDA390012
IRAK734600119
İRAN8310200185
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN51006
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN814920132
KENYA31004
KIRGIZİSTAN870015
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR22120034
KONGO20002
KOSOVA21003
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA40004
LÜBNAN71008
MADAGASKAR10001
MALAVİ01001
MALİ71008
MISIR1404600186
MORİTANYA1050116
MOZAMBİK01001
NEPAL12003
NİJER30003
NİJERYA1210013
ÖZBEKİSTAN1642022
PAKİSTAN1460020
ROMANYA01001
RUANDA21003
RUSYA1130014
SENEGAL1013014
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13662115214
SRİ LANKA10001
SUDAN2554500300
SURİYE33718761531
TACİKİSTAN10001
TANZANYA14240038
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS11002
TÜRKİYE18010820290
TÜRKMENİSTAN10270037
UGANDA80008
UKRAYNA02002
URDUN981300111
YEMEN7190080
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001