Öğrencilerin Yükümlülükleri

Öğrencilerin Yükümlülükleri

Yabancı Uyruklu Öğrenciler;

 

Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan, her seviyede öğrenim gören/görecek veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkçe kurslarına katılan/katılacak yabancı uyruklu öğrencilerin, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre vize veya vize muafiyet süresi içerisinde gerekli işlemleri yapmaları ve belgeleri almaları gerekmektedir. Bu itibarla;

 

İkamet izni süreniz içinde; (1) aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz veya (2) aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildiriniz.

Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafındansonuçlandırılır.

 

Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrencilerin, ikamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermeden 60 gün öncesinden, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları,

 

İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 10 gün içinde yenisini almaları ,

 

ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 10 gün içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin Göç İdaresi Müdürlüklerinebildirmeleri,

 

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.

Öğrencinin on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır. Bu belgenin Türkçe tercümeli ve Apostille şerhli olmasıgerekmektedir

Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız. Kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.

Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız.

Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir

Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için İl Göç İdaresinin sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.goc.gov.tr/


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ