İçeriği ve Konuları

İçeriği ve Konuları

  • Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (CÜYÖS), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarının Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile birlikte Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin birçoğu tarafından kabul edilen bir sınavdır.
  •  
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi YÖS 2021 sınavında Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinden oluşan test sınavı uygulanacaktır. Bu test, Temel Öğrenme Becerileri ve Matematik Sorularından oluşmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Soruları, adayın soyut düşünme gücünü, temel bilgi ve becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır. Matematik Testi, adayların matematiksel düşünme, problem çözme güçlerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan cebir, analiz ve geometri konularını içeren matematik sorularından oluşmaktadır.
  •  
  • Sınav süresince adaylara toplam 80 adet soru sorulacaktır. Bu soruların 30 tanesi Temel Öğrenme Becerileri, 50 tanesi de Matematik sorularından oluşacaktır. Adaylara toplam 100 dakika  süre tanınacaktır.
  •  
  • CÜYÖS puan değerlendirmesinde aday öğrencilerin çoktan seçmeli teste vermiş olduğu her doğru cevap 1,25 katsayısı ile çarpılıp hesaplanır. Dört yanlış cevap bir doğruyu götürmemektedir. Örneğin 80 soruya doğru cevap vermiş bir öğrenci 80x1,25=100 tam puan alır.
  •  
  • Üniversitemizde uygulaması yapılan CÜYÖS sınavından 40 (kırk) ve üzeri not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yüksekten düşüğe sıralanması sonucuna göre yerleştirilir. Kontenjanlar, başvuru şartları, tarihler ve varsa özel koşullar CÜYÖS Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenerek hazırlanan kılavuz Üniversitenin ve CÜYÖS’ün web sayfasında ilan edilir.
  • Üniversitemizde uygulaması yapılan CÜYÖS Sınavının Temel Öğrenme Becerileri Testi Bölümünden 40 ve üzeri not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yüksekten düşüğe sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler.


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ