DUYURULAR

?>

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize Türkiye Bursları kapsamında kayıt hakkı kazanan öğrenciler  aşağıdaki belgelerle birlikte  Üniversitemize bizzat başvuru yaparak kaydını tamamlayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Lise/Üniversite diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi.

(2) Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak «Denklik Belgesi”.

(3) Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi.

(4) Türkçe Yeterlik Belgesi

(5) Pasaport fotokopisi

(6) Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 2 adet 4.5x6 cm ebadında fotoğraf.

(7) Kabul Mektubu: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan gönderilen “turkiyeburslari.gov.tr” uzantılı mail çıktısı.

(8) İmzalı “Bursluluk Taahhütnamesi” Fotokopisi

(9) Lisansüstü programa yerleşen adayların mezun olduğu yurt dışı yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair “Okul Tanıma Belgesi’’

 

To the Attention of Students who have the right to register to our university within the scope of Turkey Scholarships

The students who are entitled to enroll at our University within the scope of Turkey Scholarships will complete their registration by personally applying to our University with the following documents in the 2021-2022 Academic Year.

REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION

(1) The original of the High School/University diploma and its Turkish translation approved by the Turkish Embassy or Consulate in their country.

(2) Equivalence Certificatewhich will be obtained from the Ministry of National Education or the Turkish Embassy in their country and showing that they are equivalent to the diplomas obtained from Turkish high schools.

(3) The original of the Grade Status document (Transcript) and its Turkish translation approved by the Turkish Embassy or Consulate in their Country.

(4) Turkish Proficiency Certificate

(5) Passport copy

(6) 2 photographs of 4.5x6 cm taken within the last 6 (six) months.

(7) Letter of Acceptance: The printout of the e-mail with the extension "turkiyeburslari.gov.tr" sent from the YTB

(8) Signed "Scholarship Commitment" Photocopy

(9) "School Recognition Certificate" indicating that the foreign higher education institution from which the candidates placed in the graduate program is recognized by the Council of Higher Education (YÖK)