DUYURULAR

?>

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ EK TERCİH
BAŞVURU KILAVUZU (CÜYÖS

 

 

 1. KİMLER TERCİH BAŞVURUSU YAPABİLİR?

 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” yapabilmelerine (Mezun olunan ülkede ikametgah etmeden uzaktan eğitim yoluyla veya açık öğretim yoluyla alınan diplomalar hariç)

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine (Mezun olunan ülkede ikametgah etmeden uzaktan eğitim yoluyla alınan diplomalar hariç)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

 b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde

   öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk

     uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

6) T.C. uyruklu olup Türkiye’de herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup tekrardan yurt dışında ortaöğretim bitiren adayların başvuruları kabul edilmez.

BAŞVURU TAKVİMİ

TERCİH BAŞVURULARININ ALINMASI

13.09.2021-19.09.2021 Türkiye Saati ile 23.59

TERCİHBAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20.09.2021-23.09.2021

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

24.09.2021

YERLEŞEN ADAYLARIN KAYITLARI

04.10.2021-08.10.2021

 

2.  TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMESİ

CÜYÖS tercih ücretleri 2021 yılı için 250 TL olarak belirlenmiştir. Tercih ücretleri havale / EFT olarak ödenmeyecektir. Ücretler online olarak kredi/hesap kartından ödenecektir.

3. TERCİH BAŞVURUSU USUL VE ESASLARI

3.1. TERCİH YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Adayların tercih yapabilmesi için CÜYÖS-2021 sınav sonucu, ülkemizdeki diğer üniversitelerin 2021 yılında yapmış oldukları YÖS sınav sonuçları, ulusal / uluslararası sınav sonuçları veya lise bitirme notlarından herhangi biri olması zorunludur.

 3.2. ADAY BİRDEN FAZLA SINAV SONUCU İLE TERCİH YAPABİLİR Mİ? 

Adaylar sadece 1 tane sınav sonucu veya ortaöğretim not ortalaması ile başvuru yapabilir.

3.3. BAŞVURU YAPILAN SINAV / DİPLOMA TÜRÜNÜN YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİĞİ VAR MIDIR?

Yerleştirmelerde öncelik, sırasıyla aşağıdaki gibidir:

      1-CÜYÖS-2021 sınav sonucu,

 1. Diğer Üniversitelerin 2021 yılında yaptıkları YÖS sınav sonucu,
 2. Diğer ulusal/uluslararası sınav sonucu ve ortaöğretim not ortalaması

3.4. YÖS SINAV SONUCUYLA BÖLÜM/PROGRAMLARA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE TABAN PUAN VAR MIDIR?

 • Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine tercih başvurusunun yapılabilmesi için adayların YÖS sınav puanlarının Tıp ve Diş Hekimliği için en az 80, Eczacılık için en az 75 puan olma şartı aranır. Diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları içinse en az 40 puan olması gerekir.

3.5. ULUSLARARASI SINAV SONUCU, ULUSAL SINAV SONUCU VE LİSE NOT ORTALAMASININ 100’ LÜK PUANA DÖNÜŞÜMÜ NASIL YAPILACAKTIR?

 • İlgili ulusal/uluslararası sınav sonuçlarının ve lise not ortalamasının; tam puana oranının 100’le çarpılması ile bulunan değere eşittir.

 

3.6. TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE ECZACILIK PROGRAMLARINA ULUSLARARASI SINAV SONUCU, ULUSAL SINAV SONUCU VE LİSE NOT ORTALAMASI İLE TERCİH YAPILABİLECEK MİDİR?

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine uluslararası sınav sonucu, ulusal sınav             sonucu ve lise not ortalamasına göre öğrenci kabul edilmektedir. Uluslararası sınavlar, ulusal sınavlar ve lise not

 

ortalamalarının dönüştürülmüş puanlarının; Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin tercih edilebilmesi için en az 80 puan ve Eczacılık Fakültesi içinse en az 75 puan olma şartı aranır.

3.7. ULUSLARARASI SINAVLAR, ULUSAL SINAVLAR VE ORTAÖĞRETİM NOT ORTALAMASI İLE HANGİ PROGRAMLARA TERCİH BAŞVURUSU YAPILABİLECEKTİR?

 •  Uluslararası sınav sonucu, ulusal sınav sonucu ve ortaöğrenim not ortalamasına göre kontenjan listesindeki bütün bölümler tercih edilebilir.

3.8. ULUSLARARASI SINAV SONUCU, ULUSAL SINAV SONUCU VE LİSE DİPLOMA NOTU İLE BAŞVURULARDA TABAN NOT/PUAN ORTALAMASI ŞARTI VAR MIDIR?

 •   Uluslararası sınav sonucu, ulusal sınav sonucu ve diploma notu ile başvuru yapacak adayların ilgili uluslararası sınav sonucu, ulusal sınav sonucu ve diploma notunun dönüştürülmüş halinin en az 50 olması şartı aranmaktadır.

3.9. HANGİ ÜNİVERSİTELERİN YÖS SINAVI GEÇERLİDİR?

 •  Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin yapmış olduğu bütün YÖS sınavları Üniversitemiz tarafından tanınmaktadır. Tercih başvurusu yapan adayın tercih başvurusunda beyan ettiği sınav sonucu karekod / doğrulama kodu gibi yöntemlerle doğrulanması gerekir. Doğrulama kodu olmayan sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.          
  1. TERCİH PUANLARIN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA NASIL DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR?

 

 • Tercih başvurularının değerlendirilmesinde puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.
  1. HANGİ ÜNİVERSİTELERİN YÖS SINAVI GEÇERLİDİR?
 • Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2021 yılında yaptıkları YÖS sınavları Üniversitemiz tarafından tanınmaktadır. Tercih başvurusu yapan adayın tercih başvurusunda beyan ettiği sınav sonucu karekod / doğrulama kodu gibi yöntemlerle doğrulanması gerekir. Doğrulama kodu olmayan sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

3.12. ONLINE YÖS SINAV SONUÇLARI KABUL EDİLECEK MİDİR?

 • Online sınav sonuçları kabul edilmemektedir.
  1.  ADAYLARA KAÇ TANE TERCİH HAKKI TANINACAKTIR?
 • Adaylara 10 tane tercih yapma hakkı tanınacaktır.
  1. TERCİH SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
 • Adaylara tercih sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, http://iso.cumhuriyet.edu.tr/ internet adresinden aday numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecektir.

 

NOT1: Sahte  / yalan yanlış belgelerle tercih başvurusu yapan adayların tercih başvuruları kabul edilmez. Kayıtları yapıldıysa iptal edilir ve ilgili aday hakkında yasal işlem başlatılır.

NOT2: Uluslararası öğrenci kontenjanına başvurma hakkı olmadığı halde tercih başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmez. Kayıtları yapıldıysa adayların kaydı iptal edilir.

KONTENJANLAR

PROGRAM ADI

ÖĞRENİM SÜRESİ

KONTENJANLAR

TIP FAKÜLTESİ

6

8

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

5

8

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

5

10

ECZACILIK FAKÜLTESİ

5

5

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı

4

15

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

4

15

Felsefe

4

15

Fransız Dili ve Edebiyatı

4

15

İngiliz Dili ve Edebiyatı

4

15

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

4

15

Psikoloji

4

15

Sanat Tarihi

4

15

Sosyal Hizmet

4

15

Sosyal Hizmet (İÖ)

4

15

Sosyoloji

4

15

Sosyoloji (İÖ)

4

15

Tarih

4

15

Tarih (İÖ)

4

15

Türk Dili ve Edebiyatı

4

15

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

4

15

Türk Halkbilimi

4

15

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

4

10

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4

10

İngilizce Öğretmenliği

4

15

Okul Öncesi Öğretmenliği

4

10

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

4

10

Sınıf Öğretmenliği

4

10

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4

10

Türkçe Öğretmenliği

4

10

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Biyokimya

4

12

Biyoloji

4

10

Fizik

4

10

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

4

10

Kimya

4

10

Matematik

4

12

Moleküler Biyoloji ve Genetik

4

12

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Finans ve Bankacılık

4

15

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

4

15

İktisat

4

15

İşletme

4

15

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

15

Maliye

4

15

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

4

15

Yönetim Bilişim Sistemleri

4

15

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

İlahiyat

4

20

İlahiyat (İÖ)

4

20

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

Gazetecilik

4

10

Gazetecilik (İÖ)

4

10

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

4

10

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

4

10

Radyo, Televizyon ve Sinema

4

10

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)

4

10

MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

 

 

Mimarlık

4

5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

4

10

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

10

Çevre Mühendisliği

4

20

İnşaat Mühendisliği

4

20

Jeofizik Mühendisliği

4

20

Jeoloji Mühendisliği

4

20

Kimya Mühendisliği

4

20

Makine Mühendisliği

4

20

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

4

20

Nanoteknoloji Mühendisliği

4

20

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Ebelik

4

5

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

4

5

Hemşirelik

4

5

Sağlık Yönetimi

4

5

Sağlık Yönetimi (İÖ)

4

5

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

İmalat Mühendisliği

4

25

Mekatronik Mühendisliği

4

15

Otomotiv Mühendisliği

4

25

TURİZM FAKÜLTESİ

4

 

Turizm İşletmeciliği

4

15

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

4

15

CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Aşçılık

2

5

Bankacılık ve Sigortacılık

2

5

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

2

5

Çağrı Merkezi Hizmetleri

2

5

Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)

2

5

Dış Ticaret

2

5

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

2

5

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

5

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)

2

5

İşletme Yönetimi

2

5

Maliye

2

5

Maliye (İÖ)

2

5

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

2

5

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

5

Radyo ve Televizyon Programcılığı

2

5

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)

2

5

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

2

5

Sosyal Güvenlik

2

5

Sosyal Güvenlik (İÖ)

2

5

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

5

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Ağız ve Diş Sağlığı

2

10

Ameliyathane Hizmetleri

2

10

Anestezi

2

10

Çocuk Gelişimi

2

10

Diş Protez Teknolojisi

2

10

Diyaliz

2

10

Eczane Hizmetleri

2

10

Fizyoterapi

2

10

İlk ve Acil Yardım

2

10

Odyometri

2

10

Optisyenlik

2

10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

2

10

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2

10

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2

10

Yaşlı Bakımı

2

10

SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Bilgisayar Programcılığı

2

5

Elektrik

2

5

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

2

5

Elektronik Teknolojisi

2

5

Geleneksel El Sanatları

2

5

İnşaat Teknolojisi

2

5

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

5

Makine

2

5

Mekatronik

2

5

Mimari Dekoratif Sanatlar

2

5

Organik Tarım

2

5

Otomotiv Teknolojisi

2

5

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

2

5

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

2

5

Yapı Denetimi

2

5