Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürebilecek maddi imkana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla;

a) Yabancı Uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler ile bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), (Türkiye'de ikametgah edip, uzaktan eğitim yoluyla yurtdışından alınmış diplomalar başvuruda kabul edilmez. )

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

e) Türkiye'de herhangi bir ortaöğretimden mezun olup, sonradan yurtdışında tekrardan ortaöğretim okuyan adayların başvuruları kabul edilmez.

 

(2) Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1 inci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e) Fikir ve eylemleri ile TC aleyhine faaliyette bulunmuş veya TC vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle TC Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların, başvuruları kabul edilmez.

g)İlk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye'de herhangi bir ortaöğretimden mezun olup, sonradan yurtdışında tekrardan ortaöğretim okuyan adayların başvuruları kabul edilmez.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

 

 

Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,
 2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. Başvuru koşullarının 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (4. maddedeki şartları sağlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya başvuru koşulları 2. maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
 6. Yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

 

 

Önemli Notlar

 1. Değerlendirme, yerleştirme ve kontenjanların doldurulması tümüyle Sivas Cumhuriyet  Üniversitesi’nin yetkisindedir.
 2. İlanda yer alan diplomalar / sınavlar dışındaki yurt içi/yurt dışı lise diploması ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvurular internet üzerinden alınacak, posta ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerinin aslı kayıt sırasında istenecektir. Başvuru sırasında verdiği bilgilerle kayıt belgeleri arasında uyuşmazlık bulunan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 5. Başvuruda kullanılan e-posta ve telefon numarasının adayın kendisine ait ve aktif olarak kullanılıyor olması gerekmektedir. Gerekli hallerde bu kanallarla bilgilendirme yapılacaktır.
 6. Tercih edeceğiniz bölümlerin ön lisans (eğitim süresi 2 yıl) veya lisans (eğitim süresi en az 4 yıl) programları olup olmadığına ve özel koşullarına dikkat etmeniz önemlidir.
 7. Bir programa yerleştirilmiş öğrencilere vize işlemleri için, talep etmeleri durumunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Kabul Mektubu verilecek veya adreslerine gönderilecektir.


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1547231230
ALMANYA12180030
ANGOLA10001
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN934000133
BANGLADEŞ1000010
BELÇİKA03003
BENİN20002
BULGARİSTAN1040014
BURKİNA FASO20002
BURMA920011
BURUNDİ11002
CAD1051800123
CEZAYİR780015
CUBİTİ1290122
DANİMARKA44008
EKVATOR GİNESİ01001
ENDONEZYA795600135
ERİTRE10001
ETİOPYA2584138
FAS515500106
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER20002
FİLİSTİN7480082
FRANSA390012
GABON20100030
GAMBİA40004
GANA41005
GİNE1010011
GİNE BİSSAU21003
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ50005
HİNDİSTAN40004
HOLLANDA490013
IRAK764700123
İRAN8610801195
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN641011
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN13413110266
KENYA31004
KIRGIZİSTAN770014
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR30120042
KONGO32005
KOSOVA11002
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA51006
LİBYA21003
LÜBNAN920011
MADAGASKAR10001
MALAVİ02002
MALİ1130014
MISIR2088500293
MOLDOVA01001
MORİTANYA1350119
MOZAMBİK01001
MYANMAR BİRLİĞİ11002
NEPAL22004
NİJER51006
NİJERYA910010
ÖZBEKİSTAN1652023
PAKİSTAN2360029
ROMANYA01001
RUANDA22004
RUSYA1050015
SENEGAL823013
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13958105212
SRİ LANKA20002
SUDAN3005200352
SURİYE29418750486
SUUDİ ARABABİSTAN.10001
TACİKİSTAN10001
TANZANYA17210038
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS770014
TÜRKİYE19211310306
TÜRKMENİSTAN11261038
UGANDA1000010
UKRAYNA04004
URDUN1062100127
YEMEN921400106
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001
ZİMBABVE10001