Öğrencilerin Yükümlülükleri

Öğrencilerin Yükümlülükleri

Yabancı Uyruklu Öğrenciler;

 

Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan, her seviyede öğrenim gören/görecek veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkçe kurslarına katılan/katılacak yabancı uyruklu öğrencilerin, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre vize veya vize muafiyet süresi içerisinde gerekli işlemleri yapmaları ve belgeleri almaları gerekmektedir. Bu itibarla;

 

İkamet izni süreniz içinde; (1) aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz veya (2) aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildiriniz.

Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafındansonuçlandırılır.

 

Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrencilerin, ikamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermeden 60 gün öncesinden, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları,

 

İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 10 gün içinde yenisini almaları ,

 

ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 10 gün içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin Göç İdaresi Müdürlüklerinebildirmeleri,

 

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.

Öğrencinin on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır. Bu belgenin Türkçe tercümeli ve Apostille şerhli olmasıgerekmektedir

Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız. Kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.

Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız.

Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir

Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için İl Göç İdaresinin sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.goc.gov.tr/


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1547331231
ALMANYA12180030
ANGOLA10001
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN934100134
BANGLADEŞ90009
BELÇİKA03003
BENİN20002
BULGARİSTAN1040014
BURKİNA FASO20002
BURMA930012
BURUNDİ11002
CAD1051800123
CEZAYİR780015
CUBİTİ1290122
DANİMARKA44008
EKVATOR GİNESİ01001
ENDONEZYA825600138
ERİTRE10001
ETİOPYA2584138
FAS525600108
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER20002
FİLİSTİN7480082
FRANSA390012
GABON20110031
GAMBİA40004
GANA41005
GİNE1110012
GİNE BİSSAU21003
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ10001
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ50005
HİNDİSTAN40004
HOLLANDA490013
IRAK764700123
İRAN8610801195
İSRAİL01001
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN641011
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN13913310273
KENYA31004
KIRGIZİSTAN770014
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR30120042
KONGO32005
KOSOVA11002
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA51006
LİBYA21003
LÜBNAN920011
MADAGASKAR10001
MALAVİ02002
MALİ1130014
MISIR2098400293
MOLDOVA01001
MORİTANYA1350119
MOZAMBİK01001
MYANMAR BİRLİĞİ10001
NEPAL22004
NİJER51006
NİJERYA910010
ÖZBEKİSTAN1652023
PAKİSTAN2360029
ROMANYA01001
RUANDA22004
RUSYA1050015
SENEGAL823013
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13958105212
SRİ LANKA20002
SUDAN3005400354
SURİYE29919050494
SUUDİ ARABABİSTAN.10001
TACİKİSTAN10001
TANZANYA17230040
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS770014
TÜRKİYE19311410308
TÜRKMENİSTAN11260037
UGANDA1000010
UKRAYNA04004
URDUN1062100127
YEMEN921400106
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001
ZİMBABVE10001