DUYURULAR

?>

 

15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2023 - 2024 Eğitim - Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı”nın Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince  Üniversitemize uluslararası öğrenci kabul kontenjanlarından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak  yabancı uyruklu öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitime devam etmesi durumunda bu öğrencilerden kayıtlı oldukları programlar için  belirlenen öğrenim ücretlerine %25 indirim yapılır.  

GEREKLİ BELGELER 

1) Başvuru Dilekçesi 

2) Aileden devlet yükseköğretim kurumlarından öğrenim gören öğrenciler için öğrenci belgesi (e-devletten alınabilir veya güncel imzalı tarihli mühürlü öğrenci belgesi) 

3) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e-devletten alınabilir veya ilgili kurumlardan imzalı mühürlü belge) 

4) Aileye(anne ve baba ) ait yabancı uyruklu ikametgâh kartlarının geçerlilik sürelerini gösterir kopyaları 

NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELER EKSİKSİZ OLARAK TAMAMLANDIKTAN SONRA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. E-POSTA İLE GÖNDERİLEN BELGELER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ