DUYURULAR

?>

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTİTÜSÜ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS - DOKTORA) ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Tercih Başvuruların Alınması

16 -20 Ağustos 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi

23 -24 Ağustos 2021

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilanı

03 Eylül 2021

Kesin Kayıt Tarihi

06-10 Eylül 2021

 

 Başvuru şartları

Yabancı uyruklu olmak,

Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan T.C. vatandaşlığına ikinci uyruk olarak geçenler,

Mezun oldukları lisans/yüksek lisans programlarının yurtdışı eğitim veren kurum ise üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığının olması,

ALES şartı bulunmamaktadır.

Doktora programı başvurularında ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Başvuru yeri 

Başvurular taahhütlü posta/ kargo (Adresi : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü SİVAS) veya e-posta yoluyla (EPOSTA ADRESİ: yos@cumhuriyet.edu.tr) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne yapılır.

2) Başvurularda aşağıdaki belgeler istenmektedir:

a)Online başvuru formu, FORM İÇİN TIKLAYINIZ

b) Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı örneği (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

c) Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

d) Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

e) Pasaport/ kimlik sureti,

 

Başvurularda aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı örneği (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

Pasaport/ kimlik sureti

Başvuruların Değerlendirilmesi

Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın ana bilim / ana sanat dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurul kararı ile kesinleşir.

 

 Kayıt Yeri ve kayıtta istenen belgeler

Aşağıda istenilen belgelerle birlikte Enstitüye bizzat veyahut noter vekaleti yoluyla kayıtlar yapılacaktır.

Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı sureti (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının resmi makamlarca onaylanmış sureti,

Doktora programına başvuracak adaylar için yabancı dil sınav sonucu,(Bu belgenin olmaması durumunda şartlı kayıt yapılır. Eğitim ve öğretim başladıktan itibaren 2 yarıyıl ek süre verilir. Bu süre zarfından bu belgeyi getirmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir)

B2 seviyesi ve üzerinde Türkçe bildiğini gösterir Türkçe yeterlilik belgesi,(Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER tarafından Türkçe düzey sınavı yapılır. Türkçe düzey sınavından 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim öğretime başlar. En fazla iki (2) yarıyıl içinde Türkçe dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Türkçe hazırlık eğitimi süresi eğitim-öğretim süresine dahil değildir.)

Daha önce öğrenim gördükleri kurumun YÖK tarafından tanındığını gösterir belge ( YÖK tarafından tanınmayan kurumlardan mezun olmuş adaylar lisansüstü programa kayıtları yapılmaz.)

Son altı ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf,

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

2000 TL

2000 TL

2500 TL

2500 TL

Not: Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde harcını yatırmayan ve kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

Ana Bilim Dalı Başkanlıkları

Tezli Yüksek Lisans

Kontenjan

Özel Şartlar

 

Doktora Kontenjan

Özel Şartlar

Arkeoloji

5

Arkeoloji Bölümü mezunu olmak.

---

---

Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri

5

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişikleri

Bölümü mezunu olmak

---

---

 

Ekonometri

5

Ekonometri bölümü mezunu olmak.

---

---

Felsefe

5

Felsefe Bölümü mezunu olmak

5

Lisans ve yüksek lisans mezuniyetinin Felsefe

bölümü olması

Felsefe ve Din Bilimleri

2

Herhangi bir lisans mezunu olmak.

2

İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,        İslami       İlimler,                         Din         Bilimleri

Fakültelerinin Enstitüde bulunan ana bilim dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

5

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü veya Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümü lisans mezunu olmak.

---

---

Göç Çalışmaları

5

Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler,

Gazetecilik, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi,

Tarih, Coğrafya, Sosyal Hizmetler veya

---

---

 

 

 

Felsefe programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

5

İletişim Fakültesi mezunu olmak

---

---

İktisat

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültelerin bölümlerinin

birinden mezun olmak

---

---

İslam Tarihi ve Sanatları

5

İlahiyat     Fakültesinden               ya                     da Edebiyat

Fakültelerinin    Türk     Dili    ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak.

5

İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında ya da

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak.

İşletme

8

Herhangi bir lisans mezunu olmak.

3

Tezli yüksek lisans mezunu olmak

Maliye

5

Maliye bölümü mezunu olmak

5

Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden veya Hukuk Fakültesi lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak

Muhasebe Finans ve Bankacılık

 

5

İşletme, Maliye, Bankacılık ve Risk Yönetimi, Finans ve Bankacılık, Bankacılık ve Sigorta,

Muhasebe Finansman Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

 

5

İktisadi ve İdari Bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

5

Tarih alanında lisans mezunu olmak

5

Tarih alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak

Resim*

5

Resim veya Grafik bölümü mezunu olmak

---

---

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

5

Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olmak.

5

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi,

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Anabilim Dallarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

5

Turizm Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler veya dengi bölümlerinin birinden

mezun olmak

---

---

Sanat Tarihi

5

Sanat Tarihi bölümü mezunu olmak.

---

---

Sosyal Hizmet

5

Sosyal Hizmet bölümünden mezun olmak

---

---

Sosyoloji

5

Sosyoloji bölümü mezunu olmak

5

Lisans ve tezli yüksek lisans diplomalarından

Sosyoloji bölümü olması

Tarih

5

Tarih alanında lisans mezunu olmak

5

Tarih alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak

Temel İslam Bilimleri

5

İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İslami İlimler, Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili

bölümlerinin birinden mezun olmak

5

Yüksek lisans eğitimini ilahiyat veya edebiyat alanında yapmış olmak

 

Türk Dili ve Edebiyatı

5

Herhangi bir lisans mezunu olmak.

(Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmayanlar gerek görülürse bilimsel hazırlık dersi alacaktır.)

5

Herhangi bir lisans mezunu olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı), Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Türkoloji Türk Halk Bilimi Türk Lehçeleri ile ilgili bir bölümlerinin birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

(Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmayanlar gerek görülürse bilimsel hazırlık dersi alacaktır.)

 

 

Turizm İşletmeciliği

 

 

5

Turizm Eğitimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama İşletmeciliği, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm

İşletmeciliği bölümlerinin birinden mezun olmak

---

---

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve muadili fakültelerin bölümlerinin birinden mezun olmak veya Endüstri Mühendisliği bölümü

mezunu olmak

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve muadili fakültelerin bölümlerinin birinde veya Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

5

Bilişim ile ilgili bölüm mezunu olmak

 

 

 
SİVAS REPUBLIC UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES INSTITUTE INTERNATIONAL GRADUATE (MASTER'S - DOCTORAL) STUDENTS APPLICATIONS

APPLICATION AND REGISTRATION SCHEDULE

Receiving Preference Applications

16 -20 August 2021

Evaluation of Applications

23 -24 August 2021

Announcement of candidates who are entitled to final registration for Master's and Doctorate programs with Thesis

03 September 2021

Final Registration Date

06-10 September 2021

 

Application conditions

 

Being a foreign national

While he was a foreign national, he earned T.C. those who acquire citizenship as a second nationality,

If the undergraduate / graduate programs they graduated from are the institution providing education abroad, the university must be recognized by the Higher Education Council,

There is no ALES requirement.

In applications for doctorate programs, it is obligatory to get at least 55 points from the central foreign language exams accepted by the Higher Education Council, other than their mother tongue, or from the international foreign language exams accepted as equivalent by OSYM.

 

 

 

The following documents are required for applications:

Application form, (to access the form https://socialbilenst.cumhuriyet.edu.tr/304-ogrenci-dilekce-orneçiler)

Officially approved copy of undergraduate or graduate diploma (in languages ​​other than Turkish, certified Turkish translation)

Transcript (in languages ​​other than Turkish, certified Turkish translation)

Curriculum vitae (Turkish or English),

Passport/ ID copy

 

Evaluation of Applications

The application files of the candidates applying to the graduate programs are evaluated by the department of the related program and the acceptance of the candidates who are found to be a student is finalized with the opinion of the relevant department of the department and the decision of the Institute Administrative Board.

 

Place of Registration and documents required for registration

 

Registrations will be made to the Institute in person or through a notary's power of attorney, along with the documents required below.

Certified copy of undergraduate or graduate diploma by official authorities (in languages ​​other than Turkish, certified Turkish translation)

Transcript (in languages ​​other than Turkish, certified Turkish translation)

Curriculum vitae (Turkish or English),

A copy of the identity-related parts of the passport approved by the official authorities,

Foreign language exam result for candidates who will apply to the doctoral program, (If this document is not available, conditional enrollment is made. An additional period of 2 semesters is given from the start of education and training. The student who does not bring this document within this period is dismissed from the institute)

Turkish proficiency certificate showing that they can speak Turkish at B2 level and above (For those who do not have Turkish proficiency among the students enrolled in the university, Sivas Cumhuriyet University TÖMER takes a Turkish level exam. Students who score 60 and above in the Turkish level exam start education. Maximum two (2) semesters The student who cannot achieve Turkish language proficiency within the same period is dismissed from the institute. The period of Turkish preparatory education is not included in the education period.)

Document showing that the institution they have studied before is recognized by YÖK (Candidates who graduated from institutions not recognized by YÖK are not registered for the graduate program.)

3 photographs taken in the last six months,

Foreign Student Tuition Fees

MASTER

DOCTORATE

AUTUMN PERIOD

SPRING SEMESTER

AUTUMN PERIOD

SPRING SEMESTER

2000 TL

2000 TL

2500 TL

2500 TL

 

Note: Among the candidates who have earned the right to register, those who do not pay their fees and do not register within the registration period to be announced will lose their right to register.