CÜYÖS Hakkında

CÜYÖS Hakkında

CÜYÖS yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizdeki önlisans ve lisans düzeyindeki programlara yerleştirilmesi için kullanılan bir sınavdır. 

CÜYÖS sınavı her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Sınavda adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlayan toplam 80 soru bulunmaktadır. Sınavın %50’si şekil ve uzay ilişkileri ile analitik düşünme becerilerini, %50’si ise temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçmektedir. Her soru için beş cevap seçeneği oluşturulmuş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.

CÜYÖS, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü tarafından atanan Sınav Hazırlama ve Yürütme Komisyonu tarafından yürütülür. Sınavın koordinasyonu ve sonuçların ilanı komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir. CÜYÖS giriş ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. CÜYÖS sınavının sonuçları sınav tarihini izleyen bir (1) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir. Sınav sorularına itiraz, soruların erişime açılmasından itibaren beş (5) iş günü içinde; sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır. İtirazlar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü tarafından oluşturulan Soru İtiraz Komisyonu veya Sınav Sonucuna İtiraz Komisyonu tarafından karara bağlanır. Sınav sorularına ve sınav sonucuna itirazlar, Uluslararası Öğrenci Ofisine yazılı olarak veya yos@cumhuriyet.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılır. 

Sınavın içeriği ve kapsamı hakkında fikir edinmek için lütfen geçmiş yıllara ait sınav sorularını inceleyiniz. Geçmiş yıllara ait CÜYÖS sınav sorularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

CÜYÖS sınavının geçerlik ve güvenirliğini test etmek üzere her yıl test ve madde analizleri yapılmaktadır. Aşağıda 2018 ve 2019 yılında yapılan sınavlara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

 

Not: Analizler sadece bir kitapçık türü için yapılmaktadır.

2018 YÖS İçin Test ve Madde Analizi Sonuçları (A Kitapçığı)

Sonuç

Değer

Toplam soru sayısı

80

İptal edilen soru sayısı

1

Değerlendirmeye katılan soru sayısı

79

A Kitapçığını cevaplayan kişi sayısı

232

Sınav ortalaması

76,5

Minimum puan

24,1 (19 doğru)

Maksimum puan

100 (79 doğru)

Soruların ortalama güçlük düzeyi

0,765 

Soruların ortalama ayırtedicilik düzeyi

0,419 (Çok iyi ayırt edici)

KR20 (Alpha) güvenilirlik katsayısı            

0,948 (Sınav tesadüfi hatalardan oldukça arınık)

%95 ve daha fazla doğru yapılan soru sayısı

11

%20 ve daha az doğru yapılan soru

0

 

2019 YÖS İçin Test ve Madde Analizi Sonuçları (A Kitapçığı)

Sonuç

Değer

Toplam soru sayısı

79

İptal edilen soru sayısı

1

Değerlendirmeye katılan soru sayısı

79

A Kitapçığını cevaplayan kişi sayısı

840

Sınav ortalaması

56,2

Minimum puan

5,1 (4 doğru)

Maksimum puan

94,9 (75 doğru)

Soruların ortalama güçlük düzeyi

0,562 

Soruların ortalama ayırtedicilik düzeyi

0,551 (Çok iyi ayırt edici)

KR20 (Alpha)  güvenilirlik katsayısı            

0,958 (Sınav tesadüfi hatalardan oldukça arınık)

%95 ve daha fazla doğru yapılan soru sayısı

0

%20 ve daha az doğru yapılan soru

3


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ