DUYURULAR

?>

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru

Tarih

Saat

Başvuru Başlangıç

23.08.2021

08:00

Başvuru Kapanış

03.09.2021

17:00

 

 

Başlangıç

Bitiş

Sınav Sonuçlarının İlanı

10.09.2021

-

Kesin Kayıtlar (Asıl Listeden)

 

13.09.2021

 

17.09.2021

Yedek Listelerin Açıklanması

20.09.2021

-

Kesin Kayıtlar (Yedek Listeden)

 

21.09.2021

 

 

Başvuru şartları;

Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlara kabul edilebilecek adayların Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gereklidir.

Buna göre: a) Yabancı uyruklu olanların, b) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan T.C. vatandaşlığına ikinci uyruk olarak geçenlerin başvuruları “Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi” kapsamında değerlendirilir.

Yönergeye göre: a) T.C. uyruklu olanların, b) KKTC uyruklu olanların, c) Çifte vatandaş olup uyruğu doğumla ilk uyruğu T.C. ya da KKTC olanların, d) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerden lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de ya da KKTC’de  tamamlayanların, e) Yabancı uyrukluyken T.C. vatandaşlığına geçenlerin başvuruları “Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi” kapsamında değerlendirilmez.

Yüksek lisans ve doktora programına başvurularda ALES puanı aranmamaktadır.

Yüksek lisans programına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, herhangi bir yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmaz. Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 Başvuru Evrakları

Başvurular posta veya kargo yolu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne yapılır

Başvurularda aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Başvuru formu,

Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı örneği (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

Pasaport/ Kimlik kopyası,

 

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Posta Adresi:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü SİVAS/Merkez

 

 Başvuruların Değerlendirilmesi

Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın ana bilim / ana sanat dalı kurulu tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurul kararı ile kesinleşir.

Lisansüstü programlara başvuran adaylar lisans transkript notlarına göre sıralanırlar. Sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday asil olarak lisansüstü eğitime hak kazanırken aynı sayıda aday da yedek olarak ilan edilir.

 Kayıt

Kayıtlar için aşağıda belirtilen evraklar istenmektedir:

Online başvuru formu, FORM İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca onaylı sureti (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Transkript (Türkçe dışındaki dillerde ise onaylı Türkçe tercümesi)

Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce),

Pasaport veya kimlik ile ilgili kısımlarının resmi makamlarca onaylanmış sureti,

Doktora programına başvuracak adaylar için yabancı dil sınav sonucu,

Türkçe yeterlilik belgesi,

Mezun olunan Üniversitenin YÖK tarafından tanındığını gösterir belge

Son altı ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf.

 Diğer Şartlar

Adaylar; diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, Yüksek lisans ve doktora programları için 3 program tercihi yapabilirler.

Eğitim-öğretim açısından yabancı uyruklu öğrenciler de T.C. uyruklu öğrencilere uygulanan Yönetmeliğe tabidirler.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler

 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim ücreti

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 30.07.2021 tarih ve 25 sayılı toplantı kararı gereğince öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir.

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

2500 TL

2500 TL

3000 TL

3000 TL

Not:  Katkı payı dönemlik olarak tahsil edilecektir.

 

 

Ana Bilim Dalı Adı

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

 

Ana Bilim Dalı Özel Koşulu

Biyokimya

5

5

-

 

 

 

 

 

 

 

Biyoloji

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya, Tarla, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Gıda Müh.,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Orman Fak., Eczacılık Fak., Biyomühendislik, Çevre Müh. Fakültelerinin birinden mezun olmak. NOT: Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, lisans programı dışında farklı fakülte ve bölümlerden mezun öğrencilere başvurdukları Ana

Bilim Dalı önerisi doğrultusunda bilimsel hazırlık uygulanır.

 

 

Biyomühendislik

 

 

5

 

 

-

Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans, Ziraat Fakültesi

programlarının birinden mezun olmak.

 

Biyoinformatik

 

5

 

-

 

-

 

Çevre Mühendisliği

5

5

Çevre      mühendisliği                mezunu

olmak.

 

Enerji Bilimi ve Teknolojisi

 

5

 

-

Mühendislik/Teknik Eğitim veya Teknoloji Fakültelerinin birinden mezunu olmak.

 

Fizik

 

5

-

 

Geomatik Mühendisliği

5

-

-

Gıda Mühendisliği

5

-

-

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş Güvenliği Uzmanı” olabilme koşuluna uygun; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Mezunu olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans eğitimini alıp ayrıca her hangi bir alanda dört yıllık lisans düzeyinde

eğitimini tamamlamış olmak.

 

 

Jeoloji Mühendisliği

 

5

 

5

 

-

Jeofizik Mühendisliği

5

-

Jeofizik     Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.

Kimya

5

5

-

 

 

 

 

 

 

 

Kimya Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

Yüksek Lisans için; Kimya Mühendisliği, Metalurji Müh., Çevre Müh., Gıda Müh., Nanoteknoloji Müh., Polimer Müh., Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Lisans programından mezun olmak,

Doktora için; Yüksek lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği,     Metalürji    Müh.

,Çevre Müh.,Gıda Müh., Nanoteknoloji Müh., Polimer Müh., Biyomühendislik Ana Bilim Dalı lisans programından mezun olmak ve bu programların yüksek lisans       bölümlerinden     mezun

olmak.

Matematik

5

5

-

Maden Mühendisliği

5

-

-

 

 

Makine Mühendisliği

 

 

5

 

 

5

Yüksek Lisans İçin; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Lisans programından mezun olmak.

Doktora           için; Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

5

5

-

Moleküler Biyoloji ve Genetik

5

5

-

 

 

 

Nanoteknoloji Mühendisliği

 

 

 

 

5

 

 

 

 

-

Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans bölümleri ile bu bölümlere ait Mühendislikler veya Metalürji ve Malzeme Müh.-Gıda Müh.- Nanoteknoloji Müh.- Elektrik- Elektronik Müh.- Mekatronik Müh., Biyomedikal Müh. ile ilgili Ana Bilim Dalı lisans

programından mezun olmak.

 

 

Optik Mühendisliği

 

5

 

-

Fizik-Fizik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

 

 

 

Savunma Sanayi Teknolojileri ve Stratejileri

 

 

 

 

5

 

 

 

 

-

Makine Müh.- Otomotiv Müh.- Elektrik Elektronik  Müh.- Endüstri Müh.- Bilgisayar Müh.- Yazılım Müh.- Malzeme Müh.- İmalat Müh. Endüstri Müh.- Maden Müh.- Malzeme ve Metalurji Müh.- Mekatronik Müh.- Enerji Sistemleri Müh.- Jeoloji Müh.- Harita Müh.- Harp okulu programlarından lisans

mezunu olmak.

 

 

Yapay Zekâ ve Veri Bilimi

 

 

5

 

 

-

Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi Bölümleri veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden

mezun olmak.

 

 

 

İmalat Mühendisliği

 

 

 

5

 

 

 

-

İmalat, Makine, Metalurji ve Malzeme, Endüstri, Malzeme, Enerji Sistemleri, Otomotiv Mühendislikleri Bölümleri veya Metal Eğitimi, Döküm Eğitimi, Kaynaklı İmalat, Talaşlı İmalat, Talaşsız İmalat, Makine Eğitimi, Raylı           Sistemler lisans

programından mezun olmak.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

5

 

 

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği                        bölümlerinin

birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

-

Bilgisayar Müh., Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Müh., Bilişim Müh., Elektrik- Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Elektrik Müh., Matematik Müh., Mekatronik Müh., Matematik (Fen veya Fen Edebiyat Fak.), İstatistik (Fen veya Fen Edebiyat Fak.), Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Fen veya Fen Edebiyat Fak.), İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Fen veya Fen Edebiyat Fak.), Yönetim Bilişim Sistemleri (İktisadi İdari Bilimler veya Uygulamalı Bilimler Fak.), Bilgisayar ve Elektronik Eğitimi (Teknik Eğitim Fak.), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Eğitim Fak.) ve eşdeğer bölümler.