DUYURULAR

?>

KAYIT TARİHLERİ: 06.09.2021-10.09.2021

KAYIT YERİ: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Uluslararası Öğrenci Ofisi (Eski Kütüphane)

SONUÇLAR İÇİN : https://cuyos.cumhuriyet.edu.tr/

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Lise Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi (Resmi Makamlardan Onaylı Türkçe Tercümeli)

2-Transkript Belgesi (Resmi Makamlardan Onaylı Türkçe Tercümeli)

3-Pasaport/Kimlik/Mavi Kart Fotokopisi

4-4 Adet Vesikalık Fotoğraf

5-Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi(Varsa)

6-Denklik Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak denklik işlemleri için diploma ve transkriptlerin Apostil onaylı olması gerekmektedir.)

7-Türk uyruklu adayların yurda giriş/çıkış kaydını gösterir belge

8- Yerleşmeye hak kazanan adayların kayıtları şahsen alınacak olup posta ve e-posta ile kabul edilmeyecektir.